Tuyển dụng

Mở rộng thị trường tại Việt Nam là một bước tiến quan trọng của Goaldaddy TV, chúng tôi luôn chào đón những nhân tài đến với ngôi nhà chung

Tuyển dụng Goaldaddy tv

Các vị trí tuyển dụng :

  • Bình luận viên : SL 05
  • HR : SL 03
  • Kỹ thuật viên truyền phát : SL 02
  • Phát triển nội dung : SL 04

Vui lòng gửi CV về địa chỉ email, ghi rõ vị trí tuyển dụng trên tiêu đề, mọi chi tiết và phúc lợi sẽ được gửi lại qua email ( hoặc Zalo).